26 juni

Driftstörning newman-v2

För närvarande är det en driftstörning på servern newman-v2, alla butiker på servern är för närvarande otillgängliga.

Tekniker jobbar med felsökning.

Uppdatering: Felet orsakas av ett nätverksproblem.  Serverleverantören jobbar på att lösa felet.

Inlägget uppdaterat: 7 juli klockan 15:39:07

16 maj

Driftstörning ds1948

Vi har en störning på vår server ds1948, misstänkt hårdvaruproblem. Felsökning av tekniker pågår.

Uppdatering 14:15: Felet åtgärdat, men det återstår fortfarande en del arbete med att få upp alla databaser.

Uppdatering 20:55: All data är ännu inte återställd, men arbetet pågår.

Uppdatering 23:10: Servern ska nu åter igen vara i drift.

Inlägget uppdaterat: 16 maj klockan 23:03:33

11 maj

Driftstörning ds1940

09:10: I samband med den planerade uppdateringen av servrar har ett hårdvarufel upptäckts på server ds1940.
Vår serverleverantör jobbar med att lösa detta så fort som möjligt.

10:08: Servern ska nu åter igen vara i drift.

Inlägget uppdaterat: 11 maj klockan 13:37:34

11 maj

Info om säkerhetsuppdateringar

Under vecka 20 kommer vi genomföra grundläggande säkerhetsuppdateringar och underhåll av våra servermiljöer. Arbetet inkluderar omstart av servrar och under en begränsad tid innebär det nedtid för våra kunders butiker, maximalt 1 timme.

OBS. Mer detaljerad information med exakt uppdateringsschema skickas ut till våra kunder under v19.

Denna server-patchning är en del i en större förändring av hur säkerhet- och underhållsarbetet kommer fungera framöver.
Anledningen till att vi gör det 08.00 är just för att vi ska ha full bemanning på plats och snabbt kunna agera om något oförutsett inträffar.

Efter nästa vecka när samtliga servrar har uppdaterats kommer Askås kunder och de servrar som är aktuella att ingå i ett löpande underhållsschema. Det innebär regelbundna uppdateringar som kommer utföras nattetid mellan 02-03.

Även fortsättningsvis kommer somliga av dessa uppdateringar kräva omstart av server med kort nedtid som följd. Vissa framtida uppdateringar kan utföras helt utan omstart utan några omfattande störningar.

Inlägget uppdaterat: 11 maj klockan 8:26:45

15 april

Driftstörning flera servrar

Under morgonen så hade följande servrar en kort driftstörning
ds1940
ds1946
ds1947
ds1948
ds5409
ds5410
Störningen orsakades av en uppdatering av servern som ska utföras inom kort, men råkade istället göras idag. Så fort vi upptäckte detta avbröts uppdateringen.
Störningen varade mellan 0 – 10 minuter.

Inlägget uppdaterat: 15 april klockan 8:35:29