Underhåll Glesys Mail tjänst

Glesys kommer att under natten att genomföra ett underhåll av Mail tjänsten.  Detta kommer inte att påverka Nyhetsbrevs tjänsten eller Salestrigger.

Mer information om detta hittar ni på https://status.glesys.com/