Underhåll av servrar v26

Vi kommer under vecka 26 att utföra underhåll på sex av våra servrar. Arbetet som kommer att utföras innebär att både hårdvara och operativsystem byts ut till nyare versioner. Detta för att säkerställa en stabil drift och bra säkerhet i minst 36 månader till. Under perioden då filer och databaser kopieras över till den nya hårdvaran så kommer servern vara helt otillgänglig.

Följande servrar kommer att påverkas.
27/6 05.00 – 08.00 
Pennypacker.askasdrift.se
Helen.askasdrift.se
Mandelbaum.askasdrift.se

28/6 05.00 – 08.00  
Frogger.askasdrift.se
Justin.askasdrift.se
Slipperypete.askasdrift.se