Nattens underhållsarbete

Den första nattens underhåll är nu nästan helt klart. Det gick enl. planen och de flesta sidor var online strax innan 07, vilket innebar en nedtid mellan 05-07.
I nuläget kvarstår att köra alla schemalagda skript som inte körts under perioden, samt att vissa webbadmin inte går att nå. Upplever du andra problem, kontakta support@askas.se snarast.

Länk till tidigare information http://askasdrift.se/2018/06/15/underhall-av-servrar-v26/