Driftstörning tjänsteserver

Under natten mellan ca 00.30 till 01.30 hade vi störningar på vår server som driftar tjänster som t.ex. GeoIP och data om utlämningsställen för olika frakttjänster. Detta medförde att de kunder som använder dessa typer av tjänster upplevde störningar på sin sida, t.ex. genom att hela sidan eller kassan laddade långsammare än normalt.