Problem med leverans av mail till Outlook/Hotmail

För närvarande verkar det vara problem för våra kunder att få ut mail till Outlook och Hotmail. Våra servar är inte blockerade utan mottagande server tar emot mailet, om det sedan försvinner eller hamnar i spam vet vi inte, men mottagaren hittar inte mailet.
Vi kan inte se några fel i vår ände, men vi är i kontakt med Microsoft för att lösa problemet. Mer information publiceras här så snart vi vet mer.

Uppdatering 8/7 -19:
Vi har inte fått någon mer uppdatering från Microsoft, mer än att de tittar på problemet, men sedan två dagar tillbaka ser vi att fler mail har börjat gå fram.