Info om säkerhetsuppdateringar

Under vecka 20 kommer vi genomföra grundläggande säkerhetsuppdateringar och underhåll av våra servermiljöer. Arbetet inkluderar omstart av servrar och under en begränsad tid innebär det nedtid för våra kunders butiker, maximalt 1 timme.

OBS. Mer detaljerad information med exakt uppdateringsschema skickas ut till våra kunder under v19.

Denna server-patchning är en del i en större förändring av hur säkerhet- och underhållsarbetet kommer fungera framöver.
Anledningen till att vi gör det 08.00 är just för att vi ska ha full bemanning på plats och snabbt kunna agera om något oförutsett inträffar.

Efter nästa vecka när samtliga servrar har uppdaterats kommer Askås kunder och de servrar som är aktuella att ingå i ett löpande underhållsschema. Det innebär regelbundna uppdateringar som kommer utföras nattetid mellan 02-03.

Även fortsättningsvis kommer somliga av dessa uppdateringar kräva omstart av server med kort nedtid som följd. Vissa framtida uppdateringar kan utföras helt utan omstart utan några omfattande störningar.